مجتمع مسكونی ایتوک

اخبار و اطلاعیه ها

اساسنامه مجتمع مسكونی ایتوک

به منظور اجرای قانون تملك آپارتمانها و آیین‌نامه اجرایی و اصلاحیه‌های آن، این اساسنامه برای تنظیم روابط و مناسبات مالكین و ساکنین واحدهای مسكونی مجتمع ایتوک تنظیم و تصویب می‌گردد.

ادامه مطلب...

آئین نامه سکونت در مجتمع مسکونی ایتوک

آئین نامه سکونت در مجتمع مسکونی ایتوک به شرح زیر در ادامه مطلب آمده است...

ادامه مطلب...

آیین نامه مالی و انضباطی مجتمع مسکونی ایتوک

آیین نامه مالی و انضباطی مجتمع مسکونی ایتوک به شرح زیر در ادامه مطلب آمده است...

ادامه مطلب...

آیین نامه معاملات ،خرید کالا یا خدمات مجتمع مسکونی ایتوک

آیین نامه معاملات ،خرید کالا یا خدمات مجتمع مسکونی ایتوک به شرح زیر در ادامه مطلب آمده است...

ادامه مطلب...

درباره ما

پروژه تعاونی مسکن شرکت مهندسی ایتوک ایران و شرکتهای وابسته  در سال ۱۳88 آغاز شده و با فراز و نشیب های فراوان و با کمک و همیاری شما عزیزان توانسته است بر مشکلات فائق بیاید و در پاییز 1396 به اتمام رسیده و مورد بهره برداری مالکین و ساکنین قرارگرفته است .