پارکینگ مجتمع

در طراحی پارکینگ مجتمع نکاتی همچون جداسازی فضای هر پارکینگ با خط کشی های خاص، ورودی و خروجی رمپ و میزان شیب آن، نورپردازی و میزان نور محیط، تهویه پارگینگ ،امنیت پارکینگ، ارتباط پارکینگ با لابی، راه پله و آسانسور و نفوذ کمترین صدا در هنگام ورود و خروج وسایل نقیله به داخل ساختمان و ...در نظر گرفته شده تا علاوه بر رعایت این موضوع که پارکینگ ها غیر مزاحم باشند باعث آرامش ساکنین و متفاوت شدن فضای ساختمان گردد.