قوانین و مقررات ورود و خروج اثاث

قوانین و مقررات ورود و خروج اثاث

ساکنین محترم برج ایتوک

باسلام

قوانین و مقررات ورود و خروج اثاث حتما باید از قبل مجوز گرفته شود و تسویه حساب کلی انجام شود.

image